mail

‧ 2007-04-30 ‧ 顯示 1,732 次 ‧ 回覆 3 次 ‧
member thumbnail 2007-04-30 留言
請問站長是否收到信?
t 站長 於 2007-04-30 21:19:45 回應
收到什麼 MAIL ?
t 於 2007-04-30 23:36:12 回應
寄到你的gmail的建議信
有的檔案可不可以不用打開內容 就直接點連結就可以下載了

"好玩遊戲.rar" 直接下載
之類的
t 站長 於 2007-10-09 12:58:17 回應
檔案取得的方式依其格式而異,基本上~~

1. 圖檔類→線上瀏覽
2. 檔案類→直接下載
3. 影片類→建議下載再瀏覽。

近來改版後,我們會盡可能讓線上瀏覽時的呈現方式更為便捷;下載類的則增加說明,以協助大家取得資訊。
 暱 稱
 內 容
手動
登入

 
 
快速
登入
使用 Facebook 帳號登入
查詢
密碼
 
 • 2013 網站改版公告
 •  
 • 歡迎詹偉勳加入!
 • 歡迎Andrew Lawton加入!
 • 歡迎馮國欽加入!
 • 歡迎曹榮忠加入!
 • 歡迎林德業加入!
 • 歡迎唐納加入!
 • 歡迎黃韋中加入!
 • 歡迎林依依加入!
 • 歡迎邵榮輝加入!
 • 歡迎賴金田加入!
 • 歡迎Y.L. Li加入!
 • 歡迎葉金都加入!
 • 歡迎湯梨加入!
 • 歡迎王純加入!
 • 歡迎蔡鴻基加入!
 • 歡迎余秋嫻加入!
 • 歡迎Jessica Lin加入!
 • 歡迎陳梓琪加入!
 • 歡迎林小熙加入!