igotmail 介面改版計劃

‧ 2010-09-30 ‧ 顯示 2,506 次 ‧ 回覆 2 次 ‧
member thumbnail 叮咚2010-09-30 留言

各位會員 大家好~

隨著《我的信箱》的總收錄量即將邁入三萬大關,我們發現網站是需要重新進行全面性的大改版了。因此,希望大家也能給些批評或建議,讓網站能越變越好。

以下,我們先列舉改版的大方向:

 1. 展示邏輯異動
  由目前的條列式改為日報型式。
  主要考量在於條列式的作法容易限制內容的呈現方式,除了閱讀不易外,也不容易補充資料。另外則是網站已經定期收錄內容了,換成日報型式也不至於開天窗。
 2. 由資訊提供者進化成資訊彙整者
  email 的收錄有其先後順序和時空背景,對網友來說,看了一則 email 不見得就能充足理解,若能補充其他相關的收錄內容或評論,將對讀者有更深的幫助。
 3. 強化著作權友善機制
  我們希望未來展示內容時,會有一定比例的版面是給作者使用的,這可能包括作者的簡介、動態,甚至由作者設定的廣告。畢竟作者為眾人的生活增色不少,也值得大家關注、效法。
 4. 增加主題式報導型式
  在郵件中可以看到很多具有高度主題性的內容,它往往不是一篇文章就能道盡,而是需要參考相關文章、評論,甚至 wikipedia 等深入內容的。我們希望可以透過程式技術,自動將這些主題進行有系統的整理,並且針對事件發展進行追蹤,適時提醒訂閱者事件的變化,協助網友進行知識管理。
 5. 版型修正
  現有版型雖然容易增刪功能、區隔內容屬性,但整體感較差,也沒有特別考量整合應用的可能性,所以勢必有所更動。
 6. 支援 iPad 和智慧手機
  這部份是比改版更遠一點的計劃,但是必定會推動。
  目前在評估的是延用網頁格式設計,還是創造特有的閱讀程式。
  主要的差異在於操作介面的彈性和展示的效果,在新的 HTML 5 規格未明、VML技術難產之前,閱讀程式的吸引力要大得多,但執行難度頗高。另外則是要考量前述的內容展示方式才行。
 7. 擴大收錄領域和參考範圍
  過去,我們著重在生活資訊的收錄上,對於可能涉及廣告的內容(如餐廳、景點)則避免收錄,這點在過去的條列式作法時,考量資訊曝光的機會是有必要避免。但若改採日報+主題報導型式運作時,這類訊息的曝光機會自然就少於主題式的內容了,所以就不太需要刻意排除。另外,主題式報導的部份,也會自動由搜尋引擎比對相關的訊息,讓資訊的完整性更高。
 8. 資訊正確性的公審機制
  網路訊息難免魚目混珠、擾人視聽,卻也無法憑一己之力撥亂反正。因此,我們只能盡力將公審機制作得完備,再寄希望於各位網友了。
我們希望改版之後《我的信箱》可以成為大家每日必讀的網路郵報,除了堅守宗旨為大家收錄熱門郵件之外,也讓這些郵件不再只是片段的資訊,而能清楚掌握事件脈絡。並且在新的運作架構下,繼續往5萬、10萬的收錄內容邁進。

以上,是我們大致的構想。
若有不足、不妥的地方,還請大家不吝賜教,謝謝!
t 叮咚 於 2010-10-03 11:13:53 回應

對了,因為 IE6 有太多效果它都無法執行,效能又差,新版網站將不再支援它。

t 小路 於 2010-11-09 21:30:49 回應

瀏覽後, 內容不錯哦!

很豐富!

 暱 稱
 內 容
手動
登入

 
 
快速
登入
使用 Facebook 帳號登入
查詢
密碼
 
 • 2013 網站改版公告
 •  
 • 歡迎詹偉勳加入!
 • 歡迎Andrew Lawton加入!
 • 歡迎馮國欽加入!
 • 歡迎曹榮忠加入!
 • 歡迎林德業加入!
 • 歡迎唐納加入!
 • 歡迎黃韋中加入!
 • 歡迎林依依加入!
 • 歡迎邵榮輝加入!
 • 歡迎賴金田加入!
 • 歡迎Y.L. Li加入!
 • 歡迎葉金都加入!
 • 歡迎湯梨加入!
 • 歡迎王純加入!
 • 歡迎蔡鴻基加入!
 • 歡迎余秋嫻加入!
 • 歡迎Jessica Lin加入!
 • 歡迎陳梓琪加入!
 • 歡迎林小熙加入!